Podstawowa działalność

Wideotłumacz dla Głuchych

Chcesz się umówić na wizytę lekarską?
Chcesz umówić się do urzędu?
Tutaj możesz się połączyć!

Zostań naszym klientem!

Najlepszy na rynku Wideotłumacz języka migowego!
Zapraszamy administracje publiczne, służby ratowniczo-interwencyjne oraz publiczne jednostki ochrony zdrowia do korzystania z Wideotłumacza języka migowego.

Centrum Kształcenia Języka Migowego

Łódzkie Centrum Kształcenia Języka Migowego jest placówką kształcenia w formach pozaszkolnych osób z uszkodzonym słuchem, oraz osób związanych rodzinnie, zawodowo lub społecznie ze środowiskiem osób niesłyszących.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Placówka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności.

Spread The Sign

Odwiedź stronę spreadthesign.com
Poznaj bogactwo języka migowego!!!

Centrum informacji dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem

CIRDUS to niezależna inicjatywa finansowane za środków własnych PZG Oddział Łódzki. Naszym celem jest dostarczanie sprawdzonych i rzetelnych informacji dla rodzin dzieci z uszkodzonym słuchem.

Aktualnie realizowane projekty

4 kroki - 3 obszar

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością słuchu zamieszkujących obszary słabo zaludnione w woj. łódzkim, w wieku powyżej 29 lat, pozostających bez pracy.

Harcerstwo kształci

PZG Oddział Łódzki w partnerstwie ze ZHP realizuje projekt pod nazwą „Harcerstwo Kształci” dla 2000 osób, w tym około 400 osób z niepełnosprawnością słuchu i z innymi niepełnosprawnościami w wieku od 15 do 29 lat.

Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych w Łodzi bierze udział w projekcie „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu otrzymaliśmy grant na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników WTZ, aby ułatwić pracę w okresie pandemii COVID-19.

Ciekawe projekty

Uwaga Kultura!

„Uwaga! Kultura!” – co to jest? to jest nazwa działania PZG Oddział Łódzki dla osób głuchych, które są zainteresowane kulturą w Łodzi

Deaf Code

Chcemy byś spróbował nauczyć się programowania komputerowego. To wcale nie jest trudne. Na tej stronie znajdziesz 20 lekcji programowania z wykorzystaniem języka programowania Scratch. Wszystkie lekcje prowadzone są w języku migowym.

Internet – Uwaga Niebezpiecznie

Projekt powstał, aby promować minimalizowanie zagrożeń oraz bezpieczne zachowania w Internecie. Internet jest ciągle obecny w naszym życiu. My, nasi rodzice, duże i małe dzieci korzystamy z Internetu prawie wszędzie.

ICT - Upowszechnienie korzystania z komputera i Internetu

Zwiększenie wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowe, w tym osoby po czterdziestym piątym roku życia, niepełnosprawne i słabo wykształcone.

HIV i AIDS w PJM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris consequat.

Zakończone projekty

Deaf Support

Projekt "Usługi rozwojowe dostępne dla wszystkich" realizowany był w 2018 roku w ramach konkursu grantowego "Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych" ogłoszonego przez Gminę Miasta Radomia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.