Maciej Kowalski

Prezes Zarządu

Łódź

sms:602106618 sms:602106618

skype:mk_scv

Regina Smoczyńska

Wiceprezes Zarządu

Łódź

Aleksandrowicz Włodzimierz

Sekretarz

Łódź

Stanisław Mizerski

Członek Zarządu

Łódź

Bronisław Stasiak

Członek Zarządu

Łódź

Sławomir Dziurdzia

Członek Zarządu

Łódź

Jolanta Dejniak

Członek Zarządu

Łódź

Izabela Majchrzak

Członek Zarządu

Łódź