Informacje o języku migowym

Biuro PZG

Biuro PZG Oddział Łódzki
ul. Nawrot 94/96
90-149 Łódź

Pracujemy
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 -18.00

42 2313036

784 020 520

biuro@pzg.lodz.pl

pzgdlaum

facebook.com/PZGLodz