Tłumacze biegli języka migowego

Informacje

Biegłym ? tłumaczem języka migowego ? może być osoba , która ukończyła 21 lat życia oraz posiada ?Certyfikat drugi ? ?T2? ? tłumacz ? biegły w zakresie języka migowego ?lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

  • wniosek skierowany do Prezesa Sadu Okręgowego w Łodzi o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowieniu z której kandydat na biegłego wnosi);
  • życiorys;
  • kwestionariusz osobowy;
  • odpis dyplomu;
  • inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji i prawo wykonywania zawodu);
  • pisemne oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • zaświadczenie o niekaralności, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109. Opłata za wydanie zaświadczenie wynosi 50 zł;
  • kserokopia dowodu osobistego.

W przypadku gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów (np. odpis dyplomu, certyfikaty itp.) należy równocześnie przedstawić oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność przedstawianej kserokopii.

Dokumenty wraz z wnioskiem składa się do Sądu Okręgowego w Łodzi, Pl. Dąbrowskiego 5, Oddział Administracyjny, pokój 123 (I piętro).

Dla Państwa wygody strona www pzg.lodz.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information