Informacje o CKJM

Tekst

Łódzkie Centrum Kształcenia Języka Migowego jest placówką kształcenia w formach pozaszkolnych osób z uszkodzonym słuchem, oraz osób związanych rodzinnie, zawodowo lub społecznie ze środowiskiem osób niesłyszących.

Osobami współtworzącymi i współrealizującymi strategie rozwoju Centrum, opracowującymi programy do szkoleń, przygotowującymi nowe wydawnictwa dotyczące środowiska osób niesłyszących i języka Głuchych oraz promującymi działalności CKJM w środkach masowego przekazu są nativ-signers- głusi lektorzy współpracujący na stałe z CKJM. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje dyrektor Marta Krynicka. W ciągu ostatniej dekady Centrum zorganizowało ponad 300 szkoleń dotyczących języka migowego. Większość uczestników kursów to przedstawiciele administracji publicznej, służb medycznych, nauczyciele, studenci  różnych kierunków i wolontariusze. W ostatnim tylko roku udało nam się przeszkolić ponad 150 osób, które w większości otrzymały zaświadczenie ukończenia szkolenia z wynikiem bardzo dobrym. CKJM zorganizowało również warsztaty z języka migowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz warsztaty dla nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Bełchatowie, warsztaty z języka migowego oraz wiele szkoleń dla administracji publicznej min. Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i wielu innych przedstawicieli różnych placówek administracji publicznej. W ramach oferty Centrum promowana jest Kultura Głuchych i Polski Język Migowy. Staramy się przeprowadzać też spotkania z młodzieżą szkolną w Liceach i Gimnazjach Integracyjnych na temat środowiska osób niesłyszących, sposobu ich komunikacji, Kultury Głuchych. Łódzkie Centrum również nadzoruje prace na tłumaczeniem aktualności na stronie Urzędu Miasta Łodzi, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w Łódzkich Wiadomościach Dnia i wielu innych spotkania, konferencjach, debatach.

Celem Centrum jest:

 • promocja kultury głuchych i Polskiego Języka Migowego;
 • kształcenie w zakresie porozumiewania się w języku migowym;
 • kształcenie w zakresie obsługi komputerów;
 • kształcenie w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • działalność wydawnicza.

Zadania Centrum:

 • organizowanie i prowadzenie kursów języka migowego dla różnych grup osób, związanych zawodowo, rodzinnie bądź społecznie z osobami niesłyszącymi.;
 • opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych  i innych wydawnictw związanych z działalnością Centrum i organu założycielskiego, oraz innych instytucji i podmiotów związanych z PZG;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z obsługi komputera dla osób z uszkodzonym słuchem oraz osób związanych ze środowiskiem;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób niesłyszących, wolontariuszy i innych osób związanych ze środowiskiem niepełnosprawnych z zakresu sposobów udzielania pomocy, sprawowania opieki w domu osoby niepełnosprawnej itp. działań rehabilitacyjno-pomocowych;
 • przekwalifikowanie zawodowe osób niesłyszących poprzez szkolenia bezpośrednio na stanowisku pracy i w innych formach pozaszkolnych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń mających na celu wspieranie, rozwój, prawidłowe działanie, zdobywanie środków finansowych dla stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Łódzkie Centrum Kształcenia Języka Migowego działa na podstawie decyzji Nr ew. EKF-VI-4320-28-p.n/2001 wydanej przez Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej UMŁ dnia 5 sierpnia 2002 roku

Prawa i obowiązki słuchaczy

Słuchaczem może być każda osoba małoletnia (umowa zostaje podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna ) i pełnoletnia, która wyrazi chęć zdobycia umiejętności oferowanych przez Centrum

 1. Słuchacze mają prawo do:
  • uzyskania wszelkiej niezbędnej pomocy, porady w sprawach związanych z procesem dydaktycznym;
  • uzyskania materiałów dydaktycznych
  • uzyskania odpowiedniego zaświadczenia ukończenia kursu po wcześniejszym pozytywnym zaliczeniu egzaminu;
   Zaświadczenie wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)
  • wyrażania oceny i opinii o jakości i organizacji szkoleń;
  • egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez placówkę.
 2. Słuchacz, który zgłosi się na szkolenie zobowiązany jest do zawarcia umowy z Centrum.
 3. W umowie zawarte jest:
  • termin i rodzaj szkolenia;
  • wysokość i termin zapłaty;
  • zasady rozliczenia finansowego w przypadku rezygnacji ze szkolenia przed jego zakończeniem.
 4. Słuchacz może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:
  • braku wpłaty zgodnie z zawartą umową;
  • absencji wynoszącej 1/3 cyklu szkolenia;
  • nie przestrzegania norm etycznych i braku kultury osobistej.

Sposoby finansowania

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną i  jest finansowana w następujący sposób:
 2. Pozyskiwane środki finansowe:
  • wpłaty słuchaczy,
  • sprzedaż usług edukacyjnych, edytorskich i wydawniczych osobom fizycznym i prawnym,
  • darowizny
  • dotacje

Szukaj

Skontaktuj się z nami

Zostań naszym klientem

Język migowy

4 kroki - 3 obszar

4 kroki

logotyp projektu 4 Kroki

Informacje RODO

Deaf Work

Harcerstwo kształci

Open learning

logo projektu Open to sign language

Edukacja dwujęzyczna

grafika przedstawiająca uchylone drzwi w pustej sali lekcyjnej. Na pierwszym planie napis "w stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych".

grafika-logotyp Facebook, link do fanpage na FB

Uwaga! Kultura!

Przewodnik po miastach

Spreadthesign - słownik

Deaf Code

AIDS i HIV

Internet - Uwaga!

Kurs komputerowy ICT

Łódzkie informatory

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika
www.swiatciszy.pl
wydawanego przez ZG PZG.

sieć PIRP

Należymy do Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku PracyLogotyp Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Deaf Studies w Polsce

Wiersze Tuwima

Obejrzyj w komórce

Dla Państwa wygody strona www pzg.lodz.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information