OFERTA CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKA MIGOWEGO

Programy poszczególnych kursów zostały opracowane tak, żeby spełniały podstawowe potrzeby uzyskania płynności i swobody komunikacji, poznania społeczności Głuchych i ich kulturę. Jednakże stanowią jedynie podstawę tych kontaktów, która najczęściej nie jest wystarczająca przy prowadzeniu bardziej złożonych dialogów. Warto zaznaczyć, że Polski Język Migowy jest językiem na tyle niezbadanym, aby mieć pewność co do wszystkich jego struktur. Dlatego też drogi kursancie może okazać się, że spotkasz Głuchego migającego inaczej niż Cię uczono i wtedy nie zrażaj się, tylko kontynuuj naukę właśnie dzięki takim spotkaniom. Musisz pamiętać, że opanowanie języka migowego chociażby w małym zakresie dostarcza ogromnej satysfakcji, a wyraz zaskoczenia na twarzy osoby Głuchej, gdy spostrzeże znajomość tego niezwykłego sposobu komunikacji u osoby słyszącej co jest wyjątkowym wydarzeniem.

Informujemy, że Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki od lipca 2013 r. został wpisany w rejestr instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy - co oznacza, że PZG O/Łódzki - CKJM może ubiegać się o zlecenia z środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Centrum Kształcenia Języka Migowego przy Oddziale Łódzkim Polskiego Związku Głuchych zaprasza do uczestnictwa w kursach, warsztatach polskiego języka migowego.

Wszelkich informacji dotyczących kursów z zakresu języka migowego udzielamy pod adresem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na kurs języka migowego PJM

Informacja

 CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKA MIGOWEGO W ŁODZI

zaprasza na 

 Kurs języka migowego- PJM 1 , PJM 2, PJM 3, PJM 4

 Nie wahaj się, daj znać i zacznij migać :)

 Formularz zgłoszeniowy na kurs można pobrać tutaj.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zgłoszenie na kurs.docx)Zgłoszenie na kurs PJM203 kB

Czytaj więcej...

Zapraszamy na kursy Polskiego Języka Migowego - poziom podstawowy, doskonalący - Rekrutacja rozpoczęta

Informacja

Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych - Centrum Kształcenia Języka Migowego w Łodzi zaprasza na kursy Polskiego Języka Migowego - poziom podstawowy, doskonalący.

Program kształcenia w zakresie naturalnego języka migowego obejmuje podstawy umożliwiające komunikowanie się w codziennych sytuacjach. Uczestnicy uzyskają podstawowe wiadomości o osobach z uszkodzonym słuchem i Kulturze Głuchych. Udział w zajęciach jest płatny.

ZAPISY rozpoczęte 

Adresaci:

 • administracja publiczna,
 • studenci kierunków medycznych
 • nauczyciele szkół i przedszkoli, wychowawcy w świetlicach i internatach,
 • pedagodzy realizujących założenia edukacji włączającej,
 • wszystkie osoby zainteresowane nauką naturalnego języka migowego.

 

Grupa:
10-14 osób – dbamy o indywidualne podejście do kursanta.

Czas trwania:

Każde nasze szkolenie opiera się na programie 60/80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10-20 spotkań. Zajęcia odbywają się w systemie:

 • porannym w godzinach  10.00-14.30 - 1 x w tygodniu (wtorki) – 10/14 spotkań
 • popołudniowym 16.30–19.45 2 razy w tygodniu (dni do ustalenia) – 15/20 spotkań
 • weekndowym (sobota-niedziela) 10.00-14.30 - co dwa tygodnie – 5/10 weekendów (10/20 spotkań)

Miejsce:  Łódź, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź

Koszty:

 • PJM1 - 650 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.
 • PJM2 - 650 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.
 • PJM3 - 850 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.
 • PJM warsztaty - 450 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.
 • PJM4 - 1300 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.

Zgłoszenie:

Wszystkie zgłoszenia można składać mail na adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając imię i nazwisko i dane do kontaktu (telefon, mail).

Dofinansowanie:

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Każda osoba mająca trudności w komunikowaniu się, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt np. w pracy z taką osobą. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy polskiego języka migowego.

Wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego składane są w Oddziałach PFRON właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wzory wniosków do pobrania:

http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1944/ Dofinansowanie_kosztow_szkolenia_o_ktorym_mowa_w_art_18_ustawy_o_jezyku_migowym_.html

OBOWIĄZKOWO !!!  Osoby składające wniosek o dofinansowanie proszone są o złożenie kserokopii w CKJM  lub wysłanie skanu złożonego wniosku na adres    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkich informacji o dofinansowaniach do kursów PJM z środków PFRON można uzyskać mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bez otrzymania tych dokumentów, pomimo podpisania umowy z PFRON nie będą mogli Państwo rozpocząć szkolenia.

Informujemy, że jeśli nie zbierze się grupa 10 osobowa, szkolenie nie odbędzie się i zostanie wyznaczony inny termin szkolenia.

Ramowy plan szkolenia:

Program kształcenia w zakresie naturalnego języka migowego- PJM obejmuje umiejętności umożliwiające komunikowanie się w codziennych sytuacjach. Uczestnicy poznają język opierający się na kanale wizualno-przestrzennym, uzyskają informacje o osobach z uszkodzonym słuchem i Kulturze Głuchych. Zdobywane umiejętności będą weryfikowane w bezpośrednich konwersacjach z native-signerami, tj. osobami, dla których PJM jest pierwszym i podstawowym sposobem komunikowania się.

Program obejmuje umiejętności z zakresu nadawania, odbierania, słownictwa, gramatyki, komunikacji w PJM. Każdy z programów uzupełniany jest o znaki dodatkowe z zakresu znaków kulturowych oraz związanych z konkretnymi sytuacyjnymi, które mogą być różne, w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej.

Treści programowe:

 1. Osoby z uszkodzonym słuchem i ich możliwości komunikacyjne.
 2. Głuchota: model medyczny a model społeczny;
 3. Społeczne i kulturowe aspekty Kultury Głuchych i ich tożsamości.
 4. Alfabet palcowy (daktylografia).
 5. System Językowo-Migowy (SJM) a Polski Język migowy (PJM).
 6. Podstawy gramatyki PJM z zastosowaniem jej wizualno-przestrzennego charakteru.
 7. Podstawowe pojęcia liczbowe i określenia czasu (dni tygodnia, miesiące).
 8. Podstawowe pojęcia, wyrażenia i proste dialogi sytuacyjne w domu, w szkole, w pracy, na uczelni, w mieście, w sytuacjach towarzyskich.

Metody pracy:

•    Nauka oparta na naturalnej metodzie nauczania typowej dla codziennych sytuacji komunikacyjnych.
•    Treści teoretyczne poparte praktycznym zastosowaniem podczas szkolenia oraz wspierane multimediami.
•    Nadawanie w PJM z udziałem native-signerów dostosowane do poziomu szkolenia oraz możliwości grupy.
•    Odczytywania wypowiedzi w PJM z filmów dostosowanych do poziomu szkolenia.
•    Konwersacje w gronie uczestników i z udziałem native-signerów.
•    Nagrywanie filmów z wypowiedziami i dialogami uczestników oraz ich analiza (samokontrola i korekta; wyrabianie świadomości komunikacyjnej).

Każdy z uczestników w ramach szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe wraz z płyta DVD nieocenioną podczas powtórzeń w domu.

Do dyspozycji grupy jest rzutnik, laptop, kamera, tablica interaktywna, zbiory filmów i innych materiałów przygotowanych dla uczestników.

Dodatkowe informacje:

 • Możliwość rozszerzenia programu kursu o kolejne poziomy, uzyskując kompetencje językowe (komunikcyjne) począwszy od A1na poziomie średniozaawansowanym B1 i kolejno aż do C2 (wg standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Rozszerzenie kursu uwzględni treści zrealizowane już w ramach pierwszych 60 godzin i będzie możliwe po zebraniu minimalnej liczby zainteresowanych.
 • Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia z zakresu Polskiego Języka Migowego z odpowiedniego poziomu szkolenia.  

Informacja o prowadzącym:

Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych – Centrum Kształcenia Języka Migowego działa od 2003 roku na terenie województwa łódzkiego i nie tylko. Długoletnia działalność na rzecz środowiska osób niesłyszących a i tym samym na rzecz rozwijania ścieżki edukacyjnej z zakresu znajomości języka migowego daje najwyższą rekomendację szkoleniową w tej dziedzinie.

Nasi lektorzy mają wieloletnie doświadczenie lektorskie zdobyte podczas prowadzenia lektoratów PJM w Oddziale Łódzkim Polskiego Związku Głuchych. Legitymują się kwalifikacjami lektorskimi potwierdzonymi dyplomami studiów podyplomowych PJM w zakresie surdopedagogiki oraz zaświadczeniem Instytutu Polskiego Języka Migowego o ukończeniu warsztatów Lektorskich. Lektorami  języka migowego są m.in naturalni użytkownicy PJM- (tzw. nativsigner) - których doświadczenie w dziedzinie lingwistyki migowej i metodyki nauczania języków wizualno – przestrzennych są równe ich pasji, jaką jest badanie Polskiego Języka Migowego oraz dzielenie się własnym językiem ze środowiskiem osób słyszących, którzy chcą mieć możliwość komunikacji, choć tej podstawowej z osobami głuchymi;

Doceniamy wagę relacji pomiędzy uczestnikiem, a nauczycielem, ponieważ wiemy, że bezpośrednio wpływają na wyniki nauki. Dbamy o to, aby te relacje były jak najlepsze.

Zastrzegamy prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia lub jeśli nie zbierze się grupa 10 osobowa na w/w szkolenia ta grupa nie rozpocznie kursu.

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Zadzwoń 784 020 525
Napisz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiemy, oddzwonimy, wszelkie wątpliwości rozwiejmy

Kurs Polskiego Języka Migowego - WARSZTATY

Kurs


Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego - pomocny w podstawowej komunikacji i uzupełniony ofertą wideo tłumacza w danym miejscu, gdzie zostały przeszkolone osoby pod kątem pierwszego kontaktu z osoba głuchą.

Kurs trwa 30 godz. dydaktycznych (1-1,5 miesiąca) grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 450 zł.

Informacje

Program skonstruowany został przez autora tak, aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę teoretyczną z zakresu niepełnosprawności słuchu, sposobach komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanować umiejętność porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników migowych oraz 300 znaków ideograficznych z naciskiem na słownictwo związane ze świadczeniem usług administracji publicznej.

Celem kursu:

 1. Rozbudzenie motywacji do nauki;
 2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno ? przestrzennym;
 3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM;
 4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych;
 5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem studenta i jego codziennymi czynnościami.

Kurs PJM - PJM 1 kurs elementarny cz. I

Kurs

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego.

Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) - grupy do ustalenia

Koszt kursu  od osoby 650 zł.

Informacje

Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę teoretyczną z zakresu  niepełnosprawności słuchu, sposobach komunikacji z osobami niesłyszącymi. Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące ? np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. ? może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy migają wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych, oraz około 400 znaków ideograficznych.

Celem kursu:

 1. Rozbudzenie motywacji do nauki;
 2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno ? przestrzennym;
 3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM;
 4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych;
 5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem studenta i jego codziennymi czynnościami.

Kurs PJM - PJM 2 kurs elementarny cz. II

Kurs

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego.

Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) - grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 650 zł.

Informacje

Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba po pierwszym zapoznaniu się  językiem migowym mogła w łatwy i przystępny sposób opanować i zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych i inkorporowanych , oraz około 400 znaków ideograficznych
Celem kursu:

 1. Rozwijanie umiejętności i chęci zgłębiania języka migowego
 2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno ? przestrzennym;
 3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM;
 4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych;
 5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem i  codziennymi czynnościami.

Kurs PJM - PJM 3 kurs średnozaawansowany cz. I

Kurs

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym B1.

Kurs trwa 80 godz. dydaktycznych (2 miesięcy- 4 miesięcy) grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 850 zł.

Informacje

Program kursu PJM 3 przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego. Został opracowany o standardy skali biegłości językowej wg Rady Europy. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych. Podczas zajęć uczestnik zagłębia się w kulturę Głuchych oraz coraz płynniej posługuje się PJM w znanych dla siebie zakresie tematycznym.

Program PJM 3 przewidziany jest na 80 godzin dydaktycznych w tym zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu odbierania, nadawania, komunikacji tj:

Część teoretyczna: wykład oparty na prezentacji multimedialnej, projekcjach filmowych
a następnie przeprowadzona dyskusja, pogadanka, scenki rodzajowe
Część praktyczna: Program skonstruowany jest tak, aby składał się z poniższych zakresów:

 • Słownictwo w zakres którego wchodzą: liczebniki migowe/liczebniki inkorporowane; słownictwo z zakresu środków transportu, miejscami kultury i rozrywki, pracy i zatrudnienia, codzienności, sporu i turystyki, zdrowia i wypadku
 • gramatyka;
 • nadawanie;
 • odbieranie;
 • komunikacja - Uczestnik potrafi: przeprowadzić rozmowę na poczcie, w banku, w urzędzie gminy, miasta, stanu cywilnego, administracji mieszkaniowej, przychodni, rejestracji; uczestniczyć w rozmowie na temat zakupu lub wypożyczenia środka transportu; porozumieć się z osobą Głuchą w sprawie pracy, podróży, zakupów, diety; zyskać informacje dotyczące pracy, warunków gwarancji i reklamacji, rozmiaru, trasy, godziny, wagi, miary, pojemności;

Jednostki lekcyjne kończą się zbiorem rad dla osób poznających język migowy, celem uwrażliwienia ich na sytuację Głuchych w kontaktach z osobami słyszącymi.
Każda jednostka lekcyjna zbudowana jest zgodnie z zasadą wprowadzenia, powtórzenia i utrwalenia nowego materiału.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z zakresu ideografii podczas, których słuchacze poznają 500 znaków ideograficznych pozwalających na nawiązanie kontaktu z osobą niesłyszącą i prowadzenie nieskomplikowanych wypowiedzi w sytuacjach odpowiadającym blokom tematycznym w programie.

Kurs PJM warsztaty komunikacji w PJM

Kurs

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym B1.

Kurs trwa 30 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 450 zł.

Informacje

Program warsztatów komunikacji przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego po szkoleniu PJM 3. Został opracowany o standardy skali biegłości językowej wg Rady Europy. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła swobodnie wykorzystywać wcześniej nabyte umiejętności ale samodzielnie kreować dialogi, monologi w PJM.

Celem warsztatów jest:

 • rozbudzanie zainteresowania PJM;
 • doskonalenie umiejętności swobodnej konwersacji w PJM;
 • poznanie nowego słownictwa PJM;
 • utrwalenie leksyki poznanej na wcześniejszych etapach;
 • doskonalenie poprawności gramatycznej komunikatów w PJM.

Konwersacje w PJM obejmują 30 godzin lekcyjnych. W czasie zajęć wprowadzane jest nowe słownictwa oraz wykorzystywany jest zasób leksykalny i reguły gramatyczne poznane na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Metodą przewodnią przygotowanych zajęć jest praca leksykalna na obrazkach. Ma ona na celu zmuszenie do samodzielnego kreowania wypowiedzi w PJM i ograniczenie odtwarzania wypowiedzi lektora. Proponowany do lekcji zasób słownictwa może zatem ulec modyfikacji w zależności od wyobraźni zarówno uczestników kursu, jak i lektora.

Kurs PJM - PJM 4 kurs średnozaawansowany cz. II

Kurs

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym B2.

Kurs trwa 120 godz. dydaktycznych (5 miesięcy- 6 miesięcy) grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 1300 zł.

Informacje

Program kursu PJM 4 przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego. Został opracowany o standardy skali biegłości językowej wg Rady Europy. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych. Podczas zajęć uczestnik zagłębia się w kulturę Głuchych oraz coraz płynniej posługuje się PJM w znanych dla siebie zakresie tematycznym.
Program PJM 4 przewidziany jest na 120 godzin dydaktycznych w tym zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu odbierania, nadawania, komunikacji tj:
Część teoretyczna: wykład oparty na prezentacji multimedialnej, projekcjach filmowych a następnie przeprowadzona dyskusja, pogadanka, scenki rodzajowe
Część praktyczna: Program skonstruowany jest tak, aby składał się z poniższych zakresów:

 • Słownictwo w zakres którego wchodzą: liczebniki inkorporowane; słownictwo z zakresu szkoła, studia, praca, rodzina, obowiązki rodzica, prawo, hobby, święta i obyczaje
 • Gramatyka Poznaje nowe idiomy i sytuacyjne konteksty jego użycia; prowadzi dyskusję z zastosowaniem argumentacji w PJM; formułuje swoje stanowisko w określonej sprawie; doskonali umiejętność budowy wypowiedzeń potwierdzających i przeczących; posługuje się celowo klasyfikatorem ruchu, obiektu;
 • nadawanie;
 • odbieranie;
 • komunikacja - Uczestnik potrafi: przeprowadzić rozmowę podczas rekrutacji do pracy, w życiu codziennym na poczcie, w banku, w urzędzie gminy, miasta, stanu cywilnego, administracji mieszkaniowej, przychodni, rejestracji; uczestniczyć w rozmowie na temat zakupu lub wypożyczenia środka transportu; porozumieć się z osobą Głuchą w sprawie pracy, hobby, obyczajów, kultury, podróży, zakupów, diety; zyskać informacje dotyczące pracy, warunków gwarancji i reklamacji, rozmiaru, trasy, godziny, wagi, miary, pojemności;

Jednostki lekcyjne kończą się zbiorem rad dla osób poznających język migowy, celem uwrażliwienia ich na sytuację Głuchych w kontaktach z osobami słyszącymi.
Każda jednostka lekcyjna zbudowana jest zgodnie z zasadą wprowadzenia, powtórzenia i utrwalenia nowego materiału.
Zajęcia uzupełnione są o ćwiczenia z technik i metod tłumaczenia na PJM.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z zakresu ideografii podczas, których słuchacze poznają 800 znaków ideograficznych pozwalających na nawiązanie kontaktu z osobą niesłyszącą i prowadzenie nieskomplikowanych wypowiedzi w sytuacjach odpowiadającym blokom tematycznym w programie.

Kurs dla administracji publicznej PJM 1 - kurs elementarny

Kurs

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego z naciskiem na słownictwo związane ze świadczeniem usług administracji publicznej.

Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) - grupy do ustalenia.

Koszt kursu od osoby 650 zł.

Informacje

Program dla pracowników administracji jest programem nowatorskim, który został stworzony
z myślą o osobach wykonujących tego rodzaju pracę w celu lepszego rozumienia klientów głuchych i nawiązania z nimi komunikacji. Program skonstruowany został przez autorów tak aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę teoretyczną z zakresu niepełnosprawności słuchu, sposobach komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanować umiejętność porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych oraz około 400 znaków ideograficznych z naciskiem na słownictwo związane ze świadczeniem usług administracji publicznej.

Szukaj

Skontaktuj się z nami

Zostań naszym klientem

Język migowy

4 kroki - 3 obszar

4 kroki

logotyp projektu 4 Kroki

Informacje RODO

Deaf Work

Harcerstwo kształci

Open learning

logo projektu Open to sign language

Edukacja dwujęzyczna

grafika przedstawiająca uchylone drzwi w pustej sali lekcyjnej. Na pierwszym planie napis "w stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych".

grafika-logotyp Facebook, link do fanpage na FB

Uwaga! Kultura!

Przewodnik po miastach

Spreadthesign - słownik

Deaf Code

AIDS i HIV

Internet - Uwaga!

Kurs komputerowy ICT

Łódzkie informatory

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika
www.swiatciszy.pl
wydawanego przez ZG PZG.

sieć PIRP

Należymy do Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku PracyLogotyp Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

Deaf Studies w Polsce

Wiersze Tuwima

Obejrzyj w komórce

Dla Państwa wygody strona www pzg.lodz.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information