Projekt aktywizacji zawodowej

uczestników warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Oddział Łódzki

Informacje o projekcie


Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-C0552/16-00

Okres realizacji: 01.04.2017 – 31.03.2018

Projekt realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 159 678,75 zł

Dofinansowanie ze środków:

  • europejskich: 135 215,97 zł
  • dotacji celowej: 24 462,78 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa grupy 15 uczestników warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych Oddziale Łódzkim.

Zadania projektu::

  • Orientacja zawodowa, w tym warsztat "Ja i praca", konsultacje indywidualne ze specjalistami (doradca zawodowy, trener pracy, trener umiejętności społecznych), próbki pracy, opracowanie Indywidualnych Profili Zawodowych.
  • Znajdowanie pracy, w tym warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy oraz rozmowy kwalifikacyjne w miejscach pracy.
  • Praktyki zawodowe obejmujące przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, wsparcie coachingowe, instruktaż uzupełnień.
  • Szkolenia zawodowe.

Loga instytucji współfinansujących: Fundusze Europejskie, Urząd Wojewódzki Pracy w Łodzi, Pronuje Łódzkie, Europejski Fundusz Społeczny